Privacy disclaimer

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De V.o.f. ATC eXperience gevestigd te 5757 RP Liessel aan de Kanaalstraat 8 vertegenwoordigd door Dave Broekhuizen hierna te noemen: ATC eXperience.

Artikel 2. Persoonsgegevens

ATC eXperience verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mail adres
  • adres
  • telefoonnummer.
  • NABV nummer

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van een overeenkomst

ATC eXperience verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag, gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijn

ATC eXperience zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • wettelijke grondslag: twee jaar;
  • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
  • telefonisch contact: twee jaar;
  • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt ATC eXperience zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Wijzigingen

ATC eXperience kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.